Usluge

USLUGE DOMA ZA STARE ALEDRA

Ustanova za smeštaj starih lica dom za stare Aledra Beograd svojim korisnicima može pružiti širok spektar usluga i adekvatne uslove za prijatan boravak i oporavak. Sve usluge doma za stare Aledra su prilagođene zdravstvenom stanju korisnika, a pored direktne medicinske nege od strane visoko stručnog osoblja, dom za smeštaj starih Aledra organizuje i razne vrste dnevnih i društvenih aktivnosti za svoje korisnike.

MEDICINSKA NEGA STARIH I USLUGE

Medicinske usluge koje obavljamo u samom domu podrazumevaju terapiju, pregled lekara, primanje infuzije i dvadesetčetvoročasovni nadzor medicinskih tehničara. U medicinske usluge doma za stare Aledra možemo ubrojati:

  • Kontrolu krvnog pritiska

  • Merenje šećera u krvi

  • Redovno davanje prepisanih terapija

  • Pegled lekara opšte prakse

  • Intravensku i oralnu terapiju

  • Obradu dekubitnih rana

  • Usluge fizioterapeuta po zahtevu

  • Proveru vitalnih funkcija

  • Mogućnost prevoza prilikom prijema sanitetskim vozilom

USLUGE MANIKIRA I PEDIKIRA

Osoblje doma za stare Aledra redovno vrši proveru lične higijene korisnika doma i po potrebi pruža usluge manikira i pedikira, kao i frizerske usluge korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami održavaju higijenu i svoj lični izgled na nivou na kom bi želeli. U cilju ispunjenja svih zahteva korisnika osoblje doma za stare Aledra Beograd je uvek na usluzi i sa najvećom pažnjom pristupa svim aktivnostima u toku rada sa korisnicima.

ISHRANA U DOMU ZA SMEŠTAJ STARIH LICA ALEDRA BEOGRAD

Kao medicinska nega i sve ostale usluge doma za stare Aledra Beograd i ishrana je prilagođena individualnim potrebama korisnika u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem.

Ishrana je organizovana u 3 obroka i 2 užine, sa tačno proračunatim kalorijskim vrednostima prilagođenim godinama, zdravstvenom stanju i dnevnim aktivnostima korisnika.

SOCIJALNI RADNIK - BRIGA O STARIM OSOBAMA

Korisnicima doma za stare Aledra u Beogradu dostupan je i socijalni radnik sa kojim mogu razgovarati o svojim potrebama, problemima i drugim pitanjima koja se tiču socijalne zaštite.