Kontakt

KONTAKT INFORMACIJE I RADNO VREME DOMA ZA STARE ALEDRA BEOGRAD

TELEFONI

0112363 358 

063 370 704

063 337 035


WEB

 www.domzastarealedra.rs

Adresa:

 Prištinska 16

Grad grad:

11000 BEOGRAD

RADNO VREME:

Svakim danom 00-24h

E-MAIL

 office@domzastarealedra.rs