Česta pitanja

Najčešća pitanja - Dom za stare Beograd - Dom Aledra

Poštovani posetioci sajta doma za stare Aledra u opštini Čukarica, grad Beograd,

Na ovoj stranici možete pronaći najčešće postavljana pitanja o smeštaju starih lica, medicinskoj nezi, uslugama, kao i ceni smeštaja za stara lica, načinima plaćanja i drugim pitanjima koja se tiču smeštaja, boravka i nege starih u  domu za stare Aledra na Ceraku, grad Beograd, a koja jesu ili nisu već obrađena kroz tekstove na drugim stranicama ovog sajta.

KO MOŽE BORAVITI U DOMU ZA STARE ALEDRA BEOGRAD

Dom za stare Aledra izlazi u susret svima kojima je potrebna nega i nadzor stručnog osoblja.

KAKO SE VRŠI PRIJEM STARIH LICA U DOM ZA STARE ALEDRA U BEOGRADU

Za prijem u starački dom Aledra potrebno je doneti propisanu dokumentaciju  i to:

 • Lekarske nalaze ne starije od 6 meseci
 • Fotokopiju lične karte korisnika usluga doma za stare Aledra
 • Fotokopiju zdravstvene knjižice
 • Fotokopiju lične karte srodnika

Prijem novih korisnika usluga doma Aledra se vrši u prisustvu doktora, socijalnog radnika, glavne sestre i drugog osoblja ukoliko je potrebno.

DA LI PRIMAMO OSOBE SA ALCHAJMEROVOM BOLEŠĆU

Primamo i osobe kod kojih je dijagnostifikovana Alchajmerova bolest uz adekvatnu terapiju propisanu od strane lekara.

DA LI NEPOKRETNE OSOBE MOGU BITI KORISNICI DOMA ALEDRA

Da, nepokretne osobe mogu biti korisnici usluge smeštaja u domu za smeštaj starih lica Aledra, jer mi imamo stručno osposobljeno osoblje za brigu o slabo pokretnim i nepokretnim osobama.

KOLIKO KOŠTA SMEŠTAJ U DOMU ZA STARE ALEDRA

Cena smeštaja u domu za stare Aledra zavisi od obima usluga koje se pružaju svakom od korisnika ponaosob, kao i od posebnih uslova smeštaja koje nameće zdravstveno stanje korisnika, pokretljivost itd. Za cenu usluge smeštaja i nege potencijalnih korisnika doma za stare Aledra, najbolje je da nas kontaktirate pomoću informacija sa KONTAKT stranice.

ŠTA JE UKLJUČENO U CENU SMEŠTAJA U DOMU ZA STARE ALEDRA

U osnovnu cenu usluge smeštaja starih lica uključeno je sledeće:

 • smeštaj u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama
 • 5 obroka dnevno
 • posete i saveti lekara
 • medicinska nega 24 sata od strane stručnog osoblja
 • davanje terapije
 • održavanje lične higijene i higijene ličnih stvari korisnika
 • briga socijalnog radnika o korisnicima

KOJE DOPUNSKE USLUGE STARIMA PRUŽA OSOBLJE DOMA ALEDRA

Dopunske usluge koje pruža osoblje doma za stare, a koje ne ulaze u osnovnu cenu smeštaja starih lica su:

 • laboratorijske usluge
 • usluge fizioterapeuta
 • prevoz korisnika
 • pregled doktora specijaliste
 • manikir i pedikir
 • frizer
 • snimanja: ekg, ultrazvuk, rentgen

KAKAV JE NADZOR STARIH LICA U DOMU ZA STARE ALEDRA

Nadzor korisnika doma Aledra je dvadesetčetvoročasovni, a nadzor vrši osoblje doma u smenama, obezbeđujući kontinuiranu medicinsku negu i dostupnost svih predviđenih usluga doma, svakom korisniku u svakom momentu.

DA LI SU MOGUĆE POSETE STARIM OSOBAMA SMEŠTENIM U DOMU ZA STARE ALEDRA

Posete starim osobama smeštenim u našem domu su moguće, a vreme posete je od 09-12h i od 15-18h

KO I KADA MOZE POSEĆIVATI STARE U SMEŠTAJU DOMA ALEDRA

U posetu osobama smeštenim u domu za stare Aledra mogu doći najbliži srodnici, prijatelji, familija itd. 

DA LI POSTOJI USLUGA PREVOZA PRI PRIJEMU STARIH U STARAČKI DOM ALEDRA

Da, usluga prevoza starih lica pri prijemu u dom starih Aledra postoji, a sama u sluga se dogovara pre prijema sa korisnikom ili srodnikom korisnika.